Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Особлива інформація емітента від 08.04.2019р.

Особлива інформація емітента від 03.04.2019р.

Інформація про загальну кількість акцій станом на 28.03.2018р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика», які відбудуться 02 квітня 2019 року