Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про зміни у порядку денному Чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2014 року об 11.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал), реєстрація учасників з 9.00 до 10.50 год.

Порядок денний:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Звіти наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік (балансу та звіту про фінансові результати діяльності товариства за 2013 рік).

Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік.

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Про надання згоди на зміну графіку кредитування згідно умов кредитного договору №1 від 12 березня 2012 року, укладеного між Товариством та ПАТ АБ “Укргазбанк”.

Про уповноваження посадових осіб Товариства на підписання від імені Товариства необхідних угод, необхідних для затвердження зміни графіка кредитування.

Правління Товариства

СТВОРЮЄМО ПОЛІГРАФІЧНИЙ НАСТРІЙ

Понад 60 років наша фабрика створює поліграфічний настрій у поціновувачів книг та друкованої продукції України, країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Накопичений досвід дозволяє нам не тільки пропонувати високоякісну, як в технічному, так і в художньому плані продукцію, а й надавати консультаційну допомогу у виборі матеріалів, технологій і технік при підготовці до друку.

Розуміння високої відповідальності за естетичне задоволення яке повинна створювати друкована продукція, зобов'язує нас пред'являти високі вимоги до технічної якості та ідеальної передачі кольору.

Безперервний творчий пошук, вивчення кращих світових зразків, трендів та сучасних технологій в області поліграфії дозволяють нам реалізовувати найсміливіші побажання наших клієнтів і створювати у них, той самий поліграфічний настрій.

Вигідні умови співпраці, прийнятні ціни, з урахуванням фінансових можливостей цільової аудиторії, відповідальний і коректний підхід до виконання будь-якого замовлення - основні принципи нашої роботи.

Але головне, що дозволяє нам досягати успіху - це безмежна любов і відданість своїй роботі.

Багаторічна співпраця з провідними видавництвами і великими компаніями - найкращий доказ нашої компетентності та професіоналізму.

Створіть свій поліграфічний настрій разом з Білоцерківською книжковою фабрикою!