Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 09117, Київська обл. м. Бiла Церква вул. Леся Курбаса, 4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 02466961

1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04563) 9-17-40, 5-33-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації: www.bc-book.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміни у складі посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

2.1.Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» від 29.04.2014р. з посади члена Ревізійної комісії Товариства звільнено Бондаренко Людмилу Іванівну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента та акцiями емiтента не володiє.

2.2. Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» від 29.04.2014р. на посаду члена Ревізійної комісії Товариства обрано Пітушенко Надію Юріївну строком на 3 (три) роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Освiта - вища. Працює заступником головного бухгалтера на ПАТ “Білоцерківська книжкова фабрика” з 10.12.2013р. Стаж роботи на Товаристві з 2005 року. Паспорт СМ №891004, виданий 11.10.2006 р. МВМ №1 Білоцерківського МУГУ МВС у Київській області.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність у відповідності з законодавством.

Голова Правління Дьомін Борис Михайлович