Особлива інформація емітента від 4 травня 2020 року

Повідомленя про відкладення загальних зборів акціонерів 

Перелік документів, що має надати акціонер на збори 23 квітня 2020 року

Інформація про загальну кількість акцій станом на 23 березня 2020 року

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів 23 квітня 2020 року