Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика», які відбудуться 02 квітня 2019 року (далі – Загальні збори)

Для участі у Загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт, або документ, що його замінює), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт, або документ, що його замінює) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах, зокрема:

  • представник акціонера-фізичної особи – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
  • керівник акціонера-юридичної особи – документи, що підтверджують його призначення на посаду та документи, що підтверджують повноваження керівника акціонера-юридичної особи брати участь та голосувати на Загальних зборах;
  • представник акціонера-юридичної особи за довіреністю – довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на Загальних зборах, та документи, які підтверджують повноваження особи, яка видала таку довіреность від імені акціонераюридичної особи.