Інформація про загальну кількість акцій станом на 28.03.2018р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів 02 квітня 2019 року

Приватне акціонерне товариство «Білоцерківська книжкова фабрика» (далі – Товариство) повідомляє, що станом на 28.03.2019р., дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства:

  1. Загальна кількість акцій Товариства складає 176 908 (сто сімдесят шість тисяч дев`ятсот вісім).
  2. Кількість голосуючих акцій складає 94 000 (дев`яносто чотири тисячі).

Правління ПрАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»